ETAPELE MEDIERII

etapele_medieriiPersoana care are inițiativa de a se adresa Mediatorului, va primi toate informațiile cu privire la Mediere pentru ca astfel să înțeleagă utilitatea unui dialog cu partea adversă, asistat de Mediator și rolul acestuia în obținerea unui eventual acord.

ETAPELE MEDIERII sunt următoarele:

  • INFORMAREA. Pentru activitatea de INFORMARE A PĂRȚILOR CU PRIVIRE LA PROCEDURA MEDIERII ȘI AVANTAJELE ACESTEIA, Mediatorul nu percepe onorariu.

În situația în care părțile aflate în conflict nu se prezintă voluntar la Mediator, partea solicitantă (reclamantul) suportă costul demersurilor pe care Mediatorul le face pentru invitarea celeilalte părți.

Conform deciziei CCR 266/2014 publicate in Monitorul Oficial din 25 iunie 2014, „participarea la sedinta de informare nu va mai reprezenta o obligatie pentru parti, ci o optiune voluntara a persoanelor interesate sa recurga la o asemenea metoda alternativa, facultativa, de solutionare a conflictelor.”

  • SOLICITAREA (pe un formular tipizat) prin care persoana care are inițiativa de a se adresa Mediatorului și pe baza unui CONTRACT DE PREMEDIERE, încuviințează ca Mediatorul să trimita o INVITAȚIE oficială celeilalte părți (sau celorlalte părți implicate în conflict) și să facă toate diligențele necesare pentru ca aceasta (sau acestea) să se prezinte la prima ședință de informare despre Mediere.
  • Dacă partea invitată se prezintă la INFORMARE, sunt două posibilități:

1. Partea invitată acceptă MEDIEREA și atunci, se încheie un CONTRACT DE MEDIERE cu amândouă părțile sau cu toate părțile, daca sunt mai multe .

2. Partea invitată refuză Medierea și atunci Mediatorul le eliberează celor două (sau mai multe) părți, CERTIFICATUL DE INFORMARE, care atestă că părțile au fost informate cu privire la Mediere.

  • Dacă partea invitată NU se prezintă la data stabilită, atunci Mediatorul eliberează un PROCES VERBAL DE INFORMARE, în care expune motivele pentru care nu s-a putut face informarea părților.

OBSERVATII

  • CERTIFICATUL DE INFORMARE ȘI PROCESUL VERBAL DE INFORMARE sunt acte care se depun la dosarul cauzei, în eventualitatea unei acțiuni în instanță.
  • În cazul în care părțile se înțeleg asupra (tuturor) aspectelor importante și astfel se stinge conflictul, Mediatorul eliberează un ACORD DE MEDIERE și un PROCES VERBAL DE ÎNCHEIEREA MEDIERII.