Facilitarea

facilitareaCu ajutorul unor tehnici și mijloace specifice profesiei, încercăm să înlesnim celor care ni se adresează, construirea unor punți de comunicare cu cealaltă parte implicată în conflict.

Exemple de situații pe care le-am parcurs cu rezultate surprinzătoare:

  • Persoane care sunt, datorită unor motive obiective, departe de copiii lor și de restul familiei, ni s-au adresat, pentru a rezolva conflictele izbucnite în această perioadă, tocmai ca urmare a absenței lor din viața copiilor. În prezent, telefoanele primite din străinătate, în care ni se relatează despre îmbunătățirea relațiilor cu cei de acasă, reprezintă un feedback încurajator pentru noi.
  • Conflicte de muncă în care părțile aveau o serie de opțiuni convergente dar din cauza escaladării conflictului, comunicarea între ele era imposibilă. Intervenția Mediatorului, cu tact și profesionalism, a facut posibilă reluarea discuțiilor dintre cele două părți și în prezent deja s-au înregistrat primele rezultate palpabile, în ceea ce privește detensionarea conflictului.

Facilitarea dialogului dintre două sau mai multe părți care nu se înțeleg asupra unei situații de viață este primul pas către o rezolvare amiabilă a disputei, prin intermediul unei persoane special pregătită profesional: Mediatorul.