Mediere

mediatorMedierea funcționează dupa actul de bază:

LEGEA nr. 192 din 16 mai 2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator,

Conform căreia:

Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de Mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă Mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Mai multe detalii despre Mediere și importanța ei :

♦ Avantajele medierii

♦ Utilitatea medierii

 Etapele medierii

♦ Categorii de conflicte